Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar Z

Zorgdrager

Overheidsorgaan dat bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor de archieven: ministeries, provincies, gemeenten, maar ook Hoge Colleges van Staat (bijvoorbeeld de Tweede Kamer) en zelfstandige bestuursorganen (bijvoorbeeld Staatsbosbeheer). De zorgdrager moet er onder meer voor zorgen dat er voldoende mensen en middelen beschikbaar worden gesteld voor het feitelijk beheer van de archieven.