Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar W

Werkproces

De taak van een overheidsorganisatie, op zo’n manier beschreven dat die voor de organisatie zelf en de buitenstaander herkenbaar is. Formeel: de uitvoering van de taak of handeling uit hoofde waarvan archiefbescheiden door een overheidsorgaan worden ontvangen of opgemaakt als naar hun aard bestemd om daaronder te berusten.