Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar W

WABO

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Wet die in 2010 van kracht wordt en 25 afzonderlijke vergunningen samenbrengt in één omgevingsvergunning die kan worden aangevraagd bij het Omgevingsloket. Het Omgevingsloket is een zogenaamde Landelijke Voorziening die voor alle burgers van Nederland beschikbaar komt.