Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar V

VVV

Afkorting voor: vatbaar voor vernietiging. Niet in gebruik bij de overheid vanwege de vrijblijvendheid van de uitdrukking. Zie: bewaartermijn.