Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar V

Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid

Schrijft voor hoe rijksoverheidsorganisaties hun ict-huishouding moeten inrichten om hun informatie te beschermen tegen teloorgang (door virussen, hard- en softwareproblemen, onbedoeld wissen).