Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar V

Vernietigingslijst

Op basis van art. 3 van het Archiefbesluit 1968 vastgestelde lijst waarin de archiefbescheiden van een overheidsorgaan zijn beschreven die voor vernietiging in aanmerking komen. Vernietigingslijsten blijven van kracht tot ze door selectielijsten zijn vervangen.