Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar V

Vernietiging, feitelijke, fysieke vernietiging

Onherstelbaar wissen of stoffelijk tenietdoen. Het zodanig bewerken van de gegevensdrager dat daarvan of daaruit op geen enkele wijze de gegevens die zij bevatten kunnen worden gereconstrueerd. Bij vernietiging worden alle versies, dus ook back-ups vernietigd.

De machtiging tot vernietiging is ten eerste een onderdeel van de machtiging tot vervanging. Verder kan een vastgestelde selectielijst opgevat worden als machtiging tot vernietiging (voor archiefbescheiden die als te vernietigen zijn aangemerkt). Van vernietiging wordt een verklaring opgesteld door de zorgdrager.