Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar V

Vakminister

Minister van een vakdepartement, belast met vaktechnische en niet met politieke aangelegenheden. Binnen de DIV-wereld komt de term vakminister vooral bij de ondersteunende taken aan de orde. Op deze terreinen zijn alle ministers met de vaktechnische uitvoering bezig en ligt de politieke verantwoordelijkheid bij een enkele minister. Zo heeft de minister van BZK de politieke verantwoordelijkheid voor het beheer van het overheidspersoneel en voeren alle andere ministers, in dit geval dus aangeduid als vakministers, de vaktechnische kant uit.