Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar T

Toezicht

Wettelijke bevoegdheid van een overheidsorgaan tot kennisneming en toetsing van en ingrijpen in de wijze waarop een archiefbeheerder het archiefbeheer uitvoert.