Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar T

TMF

Terugmeldvoorziening Fouten: landelijke voorziening voor het melden van mogelijke fouten in een basisregistratie.