Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar T

Taak

Een samenhangend geheel van activiteiten om iets tot stand te brengen of te produceren.