Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar S

Structuurplan

In het structuurplan zijn vastgelegd: de archieforganisatie, de indeling van het archief als ook de wijze waarop de bestanddelen binnen het archief gerangschikt moeten worden.