Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar S

Structuur

Het (logisch) verband tussen documenten onderling, tussen documenten en hun context en tussen elementen binnen een document (documentstructuur).