Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar S

Service Oriënted Architecture (SOA)

Ook wel dienstengerichte architectuur. Concept waarbij informatievoorziening gebaseerd is op eenheden die elkaar om diensten vragen en deze in de vorm van gegevens en bewerkte gegevens ook leveren en geleverd krijgen. De verschillende aanwezige applicaties, platforms, besturingssystemen waarmee diensten verleend worden verdwijnen daarmee naar de achtergrond, en de functionaliteiten ervan komen centraal te staan.