Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar S

Selectielijst

Wettelijk voorgeschreven instrument voor het archiefbeheer van de overheid. Met een selectielijst (ook wel basisselectiedocument of bsd genoemd) bepaalt de overheid welke archiefbescheiden (neerslag van handelingen) wordt bewaard en welke wordt vernietigd. De zorgdrager, meestal de minister, stelt het concept van de selectielijst op. Over dit concept voert hij overleg met een vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris en externe deskundigen. Het resultaat is een ontwerp-selectielijst. De ontwerp-selectielijst ligt ter inzage voor de burger. Uiteindelijk geeft de Raad van Cultuur, een onafhankelijk adviesorgaan, de Staatssecretaris van OCenW advies. Daarna stelt de staatssecretaris samen met de zorgdrager de lijst formeel vast. Over het algemeen is een selectielijst gebaseerd op een institutioneel onderzoek. In PIVOT-termen heet een selectielijst een Basis Selectiedocument (BSD).