Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar S

Selectiecriteria

Criteria op grond waarvan wordt besloten of archiefbescheiden voor bewaring in aanmerking komen of op termijn vernietigd moeten worden.