Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar S

SDI

Structuurplan Documentaire Informatievoorziening. Bevat een ordeningsplan, standaard dossieromschrijvingen en toelichtingen. Ook is in een SDI de relatie gelegd met de handelingen (bij overheden). BSD en RIO zijn verwerkt in een SDI. Elk Structuurplan (soms ook DSP, Documentair Structuurplan genoemd) bevat ook overzichten van organisatiespecifieke procedures.