Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar R

RSGB

Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens. Het referentiemodel ‘Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens’ (RSGB) biedt gemeenten en hun leveranciers houvast bij het invoeren en het gebruiken van een overheidsbreed stelsel van basisregistraties. Het referentiemodel draagt er aan bij dat gemeenten en daarmee samenwerkende organisaties in staat zijn om de kern van hun gegevenshuishouding, de basisgegevens, in samenhang eenmalig te onderhouden en meervoudig te gebruiken bij de uitoefening van hun taken.