Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar R

Routering

Het bepalen van de route waarlangs (meestal) documenten (digitaal) moeten worden afgehandeld.