Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar R

RIO (Rapport Institutioneel Onderzoek)

Rapport waarin het institutioneel onderzoek wordt vastgelegd. Een RIO bestaat uit twee delen:

  • Een historische schets van het beleidsterrein waarop het onderzoek zich richt (doelstellingen van de overheid op dit terrein, betrokken overheidsorganen, onderlinge relaties tussen die organen, ontwikkeling van de beleidsinstrumenten, beschrijving van het taakgebied)
  • Overzicht van de handelingen waarvoor de overheidsorganen verantwoording dragen (met onder meer de looptijd, de grondslag, het product en de thematische of procedurele ordening van de handelingen).
    Zie ook: PIVOT.