Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar R

RGBZ

Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken. Het model specificeert de gegevens en hun samenhang die gemeenten, daarmee samenwerkende organisaties en hun klanten minimaal nodig hebben om voldoende op de hoogte te zijn van lopende en afgeronde zaken. Op basis van het model kunnen betrokkenen bij, en geïnteresseerden in een zaak geïnformeerd worden.