Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar R

Retentionschedule

Vernietigingsregime. Een term uit RMA-wereld. Een retentionschedule is een overzicht van welke stukken na welke termijn moeten worden vernietigd of overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Anders dan een BSD heeft een retentionschedule geen nadere omschrijving en eisen.

In een RMA heeft het de functie te ‘waarschuwen’ als een stuk in aanmerking voor vernietiging komt.