Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar R

Recordmanagement

Recordmanagement wordt over het algemeen gebruikt als synoniem voor het op een verantwoorde en duurzame manier digitaal archiveren. Feitelijk realiseer je met recordmanagement de basiseisen voor je informatiehuishouding in de digitale situatie: informatie moet in goede, geordende en toegankelijke staat worden opgeslagen, met aandacht voor integriteit, duurzaamheid en context van die informatie. Informatie mag niet worden ingezien of gewijzigd door mensen die daartoe geen recht hebben. Wat in de loop der tijd met informatie (veelal digitale dossiers en documenten gebeurt, moet worden gelogd.
Recordmanagement betekent dat informatie de status gearchiveerd heeft, niet meer wijzigbaar is en zodanig is opgeslagen dat die informatie kan worden geraadpleegd zolang zij bewaard moet worden.