Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar R

Record Keeping System (RKS)

Het geheel van procedures, methodes, kennis, middelen en documenten waarmee een organisatie haar ‘recordkeeping’ functie, onder meer voor het beheer van digitale archiefbescheiden, vormgeeft. Volgens deze definitie, gebaseerd op die van Digitale duurzaamheid, is een RKS ruimer dan een RMA. Een visie die breed wordt gedeeld. Maar niet over de hele wereld, zie Mike Steemson, ISO15489: Set it to music. You’re gonna need it!: “It appeared that in Australia, we mostly use “recordkeeping” to mean the whole process of looking after and manipulating records for an organisation’s business function, a process that involves, in part, “records management”. In North American, conversely, the terms are used in precisely the opposite way.”

(Bron december 2001:www.caldeson.com/hobart01.html)
Zie ook: archiefsysteem.