Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar P

Process mining

Techniek om processen te verbeteren of te herontwerpen op basis van ‘big data’.
Komt voort uit het feit dat niet alleen gegevens, maar ook steeds meer gebeurtenissen (‘events’) uit het dagelijks leven automatisch worden vastgelegd. Dit hangt sterk samen met de ontwikkeling van het ‘Internet of Things’: het direct communiceren van (huishoudelijke en professionele) apparaten communiceren via internet met databases.

Process mining richt zich op het slim analyseren van event logs (vastgelegde gebeurtenissen) om daarin patronen te herkennen en procesmodellen uit af te leiden.
Deze modellen maken duidelijk wat daadwerkelijk gebeurt binnen een proces of organisatie. Als de procesmodellen afwijken van de vastgestelde procesbeschrijvingen, kunnen maatregelen worden genomen. die vaak uitgaan van een ideale situatie die weinig met de werkelijkheid te maken heeft.

Om duidelijk te maken wat process mining is, maken mensen vaak gebruik van de vergelijking met een olifantenpaadje gebruikt. Een olifantenpaadje is een niet op kaarten (als ‘procesbeschrijving’) vastgelegd fiets- of wandelpad dat ontstaat als mensen een stukje van de officiële route afsnijden. Dat paadje maakr hun werkelijk gedrag (het procesmodel) zichtbaar. Als maatregel kan het olifantenpaadje worden geasfalteerd en de kaart worden aangepast. Ook kan een hek worden gezet om de weg afsnijden te voorkomen.