Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar P

Procesregistratie

Methode voor de registratie van stukken waarbij het uitgangspunt is dat stukken in hun onderling verband (zaaksgewijs) worden vastgelegd. De behandelprocedure staat vantevoren vast.