Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar P

Procesbeschrijving/ werkprocesbeschrijving

Stroomschema waarin de werkzaamheden voor de uitvoering van een taak in volgorde van tijd vermeld zijn. Daarbij zijn ook degenen vermeld die de werkzaamheden moeten uitvoeren en wie verantwoordelijk zijn. Grote systemen om procesbeschrijvingen mee te doen zijn Protos en Mavim.