Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar P

Print

Papieren afdruk van uitvoer van een computer. Een print is zelf niet origineel. Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Een print wordt origineel doordat de print die status krijgt, bijvoorbeeld door middel van een handtekening of paraaf. Het digitale exemplaar is dan niet het origineel maar een concept of een minuut.
  2. Een print kan ook een kopie zijn van het digitale exemplaar. Dit is bijvoorbeeld bij e-mail, bijlagen bij de e-mail, prints van databases het geval. Zeker wanneer een digitale handtekening aan het digitale exemplaar is toegevoegd, kunnen problemen ontstaan over de bewijskracht van de print.