Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar P

PIVOT

Project invoering verkorting overbrengingstermijn. Project (vanaf 1991) met als doel de overheidsarchieven versneld over te brengen en achterstanden in de overbrenging weg te werken. De wijze van archiefselectie werd vernieuwd, met als uitgangspunt: je kunt alleen een verantwoorde keuze maken over bewaren of vernietigen als je weet in welke context archiefstukken tot stand zijn gekomen. De selectiedoelstelling is dat met de te bewaren archiefstukken het handelen van de overheid in relatie tot haar omgeving op hoofdlijnen te reconstrueren moet zijn. De context beschrijf je in een institutioneel onderzoek, dat de grondslag vormt voor een BSD.