Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar P

Permanente Commissie documentaire informatieverzorging (PC DIN)

Overkoepelend coördinatieorgaan, interdepartementale commissie en adviesorgaan van de Minister van Binnenlandse Zaken voor de documentaire informatievoorziening bij de ministeries.