Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar O

Overheidsorgaan

Alle organen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld en alle andere personen of colleges met openbaar gezag bekleed.