Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar O

Overbrengingstermijn

Termijn waarbinnen archiefbescheiden die voor blijvende bewaring in aanmerking komen naar een archiefbewaarplaats moeten zijn overgedragen. Verlenging is mogelijk via een machtiging tot opschorting van de overbrengingstermijn.