Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar O

Overbrenging

Procedure waarbij een zorgdrager van een overheidsorgaan de archiefbescheiden overdraagt aan een archiefbeheerder van een archiefbewaarplaats.