Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar O

OSOSS

Het ICTU-programma OSOSS ondersteunt overheden bij het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software (OSOSS). Dit moet bijdragen aan een efficiënte en marktgerichte overheid. Het programma stimuleert het gebruik van OS en OSS door o.a. uitwisselen van kennis en ervaring. Maakt vanaf 1-1-2006 deel uit van GBO.overheid.