Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar O

Opslaan

Ligt in het verlengde van opnemen. Bij opslaan wordt bepaald waar het document tijdens en na behandeling is. Een papieren document wordt in een kast archief opgeborgen, wordt of verspreid, of komt in een map (op de computer) terecht. Tot opslaan hoort ook de keuze van de gegevensdrager waarop de gegevens vastgelegd worden.