Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar O

Openbaarheid

Rechtstoestand waarbij iedereen (met in achtneming van bij of krachtens de wet vastgelegde beperkingen) bevoegd is archiefbescheiden te raadplegen of daaruit reproducties, afschriften, uittreksels en bewerkingen te (laten) maken.