Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar O

Open Standaard

Een standaard is open als deze is vastgesteld in overleg tussen verschillende commerciële en niet-commerciële organisatie met voldoende draagvlak in de samenleving. Bovendien moet het beheer van de standaard zijn belegd bij een non-profit organisatie die een vrij toetredingsbeleid kent en moeten de specificaties volledig zijn beschreven en voor iedereen vrij toegankelijk zijn. De kosten voor het gebruik van een open standaard zijn laag, voor het hergebruik zijn geen beperkende voorwaarden. Dankzij open standaards kunnen mensen bijvoorbeeld e-mail verzenden en ontvangen zonder dat het uitmaakt welke software zij gebruiken.