Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar O

OCR

Optical Character Recognition. Omzetten van een gescande tekst in een ASCII-tekst, een tekst dus die je kunt bewerken en doorzoeken.