Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar N

NORA

Nederlandse Overheid Referentie Architectuur). Model dat leidend is voor de ontwikkeling van de Nederlandse e-overheid en wordt ontwikkeld door het Programma Architectuur e-overheid van Kenniscentrum e-overheid. Het architectuurdocument bevat ontwerpprincipes, modellen en afspraken voor het (her)inrichten van de (elektronische) overheid.

Link: http://www.e-overheid.nl/data/files/architectuur/NORAv2_0.pdf