Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar M

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Heeft wetgevende en toezichthoudende taak op het gebied van de documentaire informatievoorziening bij de Rijksoverheid. Het Nationaal Archief is een agentschap dat ressorteert onder dit ministerie.