Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar M

Migratie

Formeel: Het overzetten van digitale documenten naar een ander digitaal informatiesysteem met behulp van speciale computerprogrammatuur onder behoud van authenticiteit. Migratie kan noodzakelijk zijn bij de veroudering van computerprogrammatuur en apparatuur, bij het uitwisselen van documenten tussen niet automatisch communicerende digitale systemen en bij het overzetten van bestanden op elektromagnetische gegevensdragers. Vaak zal daarbij herformatteren en conversie noodzakelijk zijn. Hierbij is niet per se sprake van vervanging in de betekenis van de Archiefwet. Vergelijk conversie (die plaats vindt binnen dezelfde toepassingsprogrammatuur).