Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar M

Mapping

De mogelijkheid om digitale gegevens van verschillend formaat met elkaar uit te wisselen. Men onderscheidt field mapping (de structuur van de gegevens blijft behouden) en semantic mapping (de structuur van de gegevens verandert).

MARIJ
Model Architectuur Rijksdienst.
Ook wel ‘een dochter van NORA’ (zie aldaar) genoemd.

NORA biedt alle overheidsorganen een handvat voor samenwerking in ketens en netwerken. Door de principes van NORA te hanteren, ontstaat samenhang in de inrichting van de (elektronische) overheid. MARIJ moet dit laatste mogelijk maken binnen de Rijksdienst en kan als zodanig als addendum bij de NORA worden beschouwd.

link:http://www.e-overheid.nl/atlas/referentiearchitectuur/pagina5249/