Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar M

Machtigingen t.a.v. archief

Tot vervreemding, vervanging, opschorting van de overbrengingstermijn. Dergelijke machtigingen worden (voor te bewaren archiefbescheiden) door de minister van OC&W of door Gedeputeerde Staten aan een zorgdrager verstrekt. De bevoegdheid van de minister van OCenW is gemandateerd aan de Algemene Rijksarchivaris.