Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar K

Klasseren

Het toewijzen van rubrieken van het classificatiesysteem aan archiefbestanddelen (of archiefdocumenten).