Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar K

Kabinetsarchief

Algemeen: het archief met de geheime en vertrouwelijke stukken, meestal van en voor de hoogste baas, dat bijna elke organisatie heeft en dat heel vaak aangeduid wordt met Kabinet. Specifiek: het archief met de ministerraadsstukken en -notulen en de andere stukken die door het Kabinet der Koningin ambtshalve zijn ontvangen dan wel opgemaakt.