Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar I

ISAD-G

General International Standard Archival Description. Publicatie onder auspiciën van de International Archiefraad (ICA) en met financiële steun van UNESCO. Wil uiteindelijk leiden tot internationaal aanvaarde beschrijvingsregels voor de archivistiek. Zo’n standaard is een essentiële voorwaarde voor digitalisering en het zoeken in archieven. Web: www.ica.com