Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar I

Informatiesysteem

Geheel van bestanden, procedures, apparaten en daarbij benodigde hulpmiddelen, ingericht door een persoon of organisatie ten behoeve van de uitvoering van haar/zijn taken. De bestanden kunnen uit alle typen digitale en niet-digitale documenten bestaan. De digitale bestanden omvatten tevens metagegevens.