Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar I

Informatiearchitectuur

De samenhangende structuur van de informatievoorziening in een organisatie. Hierbij gaat het om gegevens, applicaties en de onderlinge relatie(s) van applicaties.