Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar I

i-NUP

De overheid startte rond 2010 met het vormgeven van de basisinfrastructuur voor de elektronische overheid. Deze basisinfrastructuur maakt het volgende mogelijk:
een digitaal loket voor burgers
digitale dienstverlening aan bedrijven
het Stelsel van 13 Basisregistraties
ondersteuning bij de invoering van de elektronische overheid vaoor gemeenten

De basisinfrastructuur kent 24 voorzieningen.

De overheidsbrede implementatie-agenda van deze voorzieningen loopt tot 2014 en wordt i-NUP genoemd.