Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar H

Handeling

Een handeling is een complex van activiteiten, gericht op het tot standbrengen van een product, dat de actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid.